41.62379,0.616709 Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Fisioteràpia
Branca de coneixement
Ciències de la Salut
Menció/Especialitat
Professionalitzador/Salut
Any d'inici
2010
Règim de dedicació
Temps complet
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 ECTS
Idioma d'impartició
Català/Castella (80%). Anglès (20%)
Places
40
Curs acadèmic
2019/2020
Preu ECTS
39,53€
Coordinador/a
Fèlix Grau Cercós
Secretaria
Secretaria del Deganat

salut.secretariacentre@udl.cat

truetrue