Inici del Contingut

Unitat d'Informació i Orientació Universitària

La Unitat d'Informació i Orientació Universitària (IOU)  és una unitat administrativa i de gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar l’estudiantat, la comunitat universitària i la ciutadania en general sobre els temes que afecten a la UdL.

A més d’aquest caràcter informatiu i d’assessorament, i de les tasques de gestió administrativa pròpies de cada tema, el Servei porta a terme altres funcions que inclouen: la projecció, l'elaboració de programes i la realització d’activitats adreçades a la comunitat universitària i a usuaris particulars o col·lectius externs a la UdL.