41.62379,0.616709 Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau en Fisioteràpia     SegellAcreditacioAQU_GFisioterapia_ca

PRESENTACIÓ DELS ESTUDIS

Amb la incorporació d'aquesta titulació, la Facultat d'Infermeria amplia l'oferta de formació multidisciplinar en Ciències de la Salut. El Grau en Fisioteràpia ha obert un nou capítol en la història de la UdL, és una titulació adaptada a l'espai europeu d'educació superior (EEES), amb la filosofia d'ensenyament que fixa l'atenció en l'estudiant, en les seues capacitats i en l'autonomia per a l'aprenentatge.

Les realitats i necessitats actuals de la nostra societat fan que la disciplina de la fisioteràpia estigui present en la majoria dels projectes d'atenció a les persones. Es tracta d'un ventall d'actuació important, per la qual cosa el grau en Fisioteràpia presenta la possibilitat de finalitzar els estudis amb una de les dos mencions previstes en el pla d'estudis: Fisioteràpia en Geriatria i Fisioteràpia Esportiva, i així es pot aprofundir en dos especialitats en continu desenvolupament i potencialment implantades en la nostra societat.

Aquesta titulació acull activitats formatives que incorporen valors professionals com són la realització de pràcticums clínics, que permeten reflectir la transversalitat de la fisioteràpia amb les diferents especialitats socials i de la salut, així com la necessitat d'una organització i desenvolupament de treball transdisciplinari.
truetrue