41.62379,0.616709 Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Guies Docents 2011-2012

ESTRUCTURA DEL CURS

GUIA DOCENT DEL CURS 2011-2012

PRIMER CURS
PRIMER SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102700 Estructura del Cos Humà 1 FB 9
102702 Funció dels Cos Humà 1 FB 6
102704 Psicologia i Habilitats Comunicatives FB 9
102709 Fonaments en Fisioteràpia  1 OB 6
SEGON SEMESTRE
102701 Estructura del Cos Humà 2  FB  6
027103  Función del Cos Humà 2  FB  6
102705  Física i Biomecànica  FB  6
102710  Fonaments en Fisioteràpia  2  OB  6
102711  Valoració en Fisioteràpia 1  OB  6
SEGON CURS
TERCER SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102706  Fisiopatologia 1  FB  6
102712  Valoració en Fisioteràpia 2 OB  6
102713  Procediments Generals en Fisioteràpia 1  OB  6
102715  Manifestacions Bàsiques de la Motricitat  OB  6
102731  Pràctiques Clíniques 1 (3R. I 4T. SEMESTRE)  PE 12
QUART SEMESTRE
102707  Fisiopatologia 2  FB  6
102708  Educació per a la Salut  FB  6
102714  Procediments Generals en Fisioteràpia 2  FB  6
102716  Bases Nutricionals i Famacològiques en Fisioteràpia  FB  6

PR

 

 

truetrue