41.62379,0.616709 Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Guies Docents 2013-2014

GUIES DOCENTS DEL CURS 2013-2014:

PRIMER CURS
PRIMER SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102700 Estructura del Cos Humà 1 FB 9
102702 Funció del Cos Humà 1 FB 6
102704 Psicologia i Habilitats Comunicatives FB 9
102709 Fonaments en Fisioteràpia 1 OB 6
SEGON SEMESTRE
102701 Estructura del Cos Humà 2  FB  6
102703  Funció del Cos Humà 2  FB  6
102705  Física i Biomecànica  FB  6
102710  Fonaments en Fisioteràpia 2  OB  6
102711 Valoració en Fisioteràpia 1  OB  6
SEGON CURS
TERCER SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102706 Fisiopatologia 1  FB  6
102712  Valoració en Fisioteràpia 2 OB  6
102713 Procediments Generals en Fisioteràpia 1  OB  6
102715 Manifestacions Bàsiques de la Motricitat  OB  6
102741  Pràctiques Clíniques 1  PE  6
QUART SEMESTRE
102707  Fisiopatologia 2  FB  6
102708 Educació per a la Salut  FB  6
102714 Procediments Generals en Fisioteràpia 2  FB  6
102716  Bases Nutricionals y Famacològiques en Fisioteràpia  FB  6
102742 Pràctiques Clíniques 2  PE  6
TERCER CURS
CINQUÈ SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdit
102717  Cinesiteràpia  OB  6
102718 Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia 1  OB  12
102721  Legislació, Salut Pública i Administració Sanitària  OB  6
102743  Pràctiques Clíniques 3  PE  6
SISÈ SEMESTRE
102719 Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia 2  OB  6
102720  Fisioteràpia en Especialitats Clíniques  OB  12
102722  Metodologia en Investigació  OB  6
102744 Pràctiques Clíniques 4  PE  6
QUART CURS
SETÈ SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102723  Envelliment i Dependència  OP  6
102725 Fonaments en Fisioteràpia Esportiva  OP  6
102727  Teràpies Complementàries  OP  6
102734 Patologies Cròniques i Exercici Físic  OP  6
102745  Pràctiques Clíniques 5  PE  6
VUITÈ  SEMESTRE
102724  Tècniques Específiques de Fisioteràpia en Geriatria  OP  6
102726  Tècniques Específiques de Fisioteràpia Esportiva  OP  6
102746 Pràctiques Clíniques 6  PE  12
102747 Pràctiques Clíniques 7  PE  12
SETÈ I VUITÈ SEMESTRE
102730 Treball Fi de Grau  TFG  12

I

truetrue