41.62379,0.616709 Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Guies Docents 2014-2015

GUIES DOCENTS DEL CURS 2014-2015:

PRIMER CURS
PRIMER SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102700 Estructura del Cos Humà 1 FB 9
102702 Funció del Cos Humà 1 FB 6
102704 Psicologia i Habilitats Comunicatives FB 9
102709 Fonaments en Fisioteràpia 1 OB 6
SEGON SEMESTRE
102701 Estructura del Cos Humà 2  FB  6
102703 Funció del Cos Humà 2  FB  6
102705 Física i Biomecànica  FB  6
102710  Fonaments en Fisioteràpia 2  OB  6
102711  Valoració en Fisioteràpia 1  OB  6
SEGON CURS
TERCER SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102706 Fisiopatologia 1  FB  6
102712  Valoració en Fisioteràpia 2 OB  6
102713  Procediments Generals en Fisioteràpia 1  OB  6
102715  Manifestacions Bàsiques de la Motricitat  OB  6
102741  Pràctiques Clíniques I  PE  6
QUART SEMESTRE
102707  Fisiopatologia 2  FB  6
102708  Educació per a la Salut  FB  6
102714  Procediments Generals en Fisioteràpia 2  FB  6
102716  Bases Nutricionals y Famacològiques en Fisioteràpia  FB  6
102742  Pràctiques Clíniques II  PE  6
TERCER CURS
CINQUÈ SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdit
102717 Cinesiteràpia  OB  6
102718 Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia 1  OB  12
102721 Legislació, Salut Pública i Administració Sanitària  OB  6
102743 Pràctiques Clíniques III  PE  6
SISÈ SEMESTRE
102719  Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia 2  OB  6
102720  Fisioteràpia en Especialitats Clíniques  OB  12
102722  Metodologia en Investigació  OB  6
102744  Pràctiques Clíniques IV  PE  6
QUART CURS
SETÈ SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102723  Envelliment i Dependència  OP  6
102725  Fonaments en Fisioteràpia Esportiva  OP  6
102727 Teràpies Complementàries  OP  6
102734  Patologies Cròniques i Exercici Físic  OP  6
102745  Pràctiques Clíniques V  PE  6
VUITÈ  SEMESTRE
102724  Tècniques Específiques de Fisioteràpia en Geriatria  OP  6
102726  Tècniques Específiques de Fisioteràpia Esportiva  OP  6
102746  Pràctiques Clíniques VI  PE  12
102747  Pràctiques Clíniques VII  PE  12
SETÈ I VUITÈ SEMESTRE
102730  Treball Fi de Grau  TFG  12

I

 

 

truetrue