Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

  • PLA D'ESTUDIS DEL GRAU EN FISIOTERÀPIA

Titulació: Grau en Fisioteràpia
Branca de coneixement:Fisioteràpia
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Fisioteràpia per la Universitat de Lleida 
Publicació del Pla d'Estudis al BOE:28/09/2013
Centre docent: Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
                            C/ Montserrat Roig, 2
                           ES25198 Lleida
                            Tel. +34 973 70 24 00

                            FAX. +34 973 70 24 72
                           http://www.fi.udl.cat
Estructura del Títol

Caràcter de la Matèria Crèdits
Formació Bàsica (FB) 60
Obligatòries (OB) 96
Optatives (OP) 18
Pràctiques externes (PE) 54
Treball Fi de Grau (TFG) 12
              TOTAL 240

L'estudiant ha de fer 240 crèdits en un mínim de quatre anys, la qual cosa implica una matriculació anual de 60 ECTS. Cadascun dels mòduls s'organitza en un conjunt de matèries distribuïdes al llarg dels diferents cursos i amb unes competències definides, de les quals deriven uns continguts, activitats formatives i el seu corresponent sistema d'avaluació. A més, l'estudiant haurà de fer unes pràctiques en diferents centres assistencials i preparar i defensar un treball de fi de grau.

Les matèries es divideixen en assignatures, que són les unitats docents de què es matricula l'alumne, que s'imparteixen i s'avaluen.

 


  • Estructura del curs 2019-2020

 

GUIES DOCENTS DEL CURS 2019-2020

 

PRIMER CURS

PRIMER SEMESTRE
Codi Assignatura  Tipus Crèdits
102700 Estructura del Cos Humà 1 GUIA DOCENT  FB 9
102702 Funció del Cos Humà 1  GUIA DOCENT FB 6
102704 Psicologia i Habilitats Comunicatives  GUIA DOCENT FB 9
102709 Fonaments en Fisioteràpia 1 GUIA DOCENT  OB 6
SEGON SEMESTRE
102701 Estructura del Cos Humà 2 GUIA DOCENT   FB  6
102703 Funció del Cos Humà 2 GUIA DOCENT   FB  6
102705 Física i Biomecànica GUIA DOCENT   FB  6
102710 Fonaments en Fisioteràpia 2  GUIA DOCENT  OB  6
102711 Valoració en Fisioteràpia 1 GUIA DOCENT   OB  6

 

SEGON CURS

TERCER SEMESTRE
Codi Assignatura  Tipus Crèdits
102706 Fisiopatologia 1 GUIA DOCENT
 
 FB  6
102712 Valoració en Fisioteràpia 2  GUIA DOCENT OB  6
102713 Procediments Generals en Fisioteràpia 1 GUIA DOCENT   OB  6
102715 Manifestacions Bàsiques de la Motricitat  GUIA DOCENT  OB  6
102741 Pràctiques Clíniques I GUIA DOCENT
 
 PE  6
QUART SEMESTRE
102707 Fisiopatologia 2 GUIA DOCENT   FB  6
102708 Educació per a la Salut  GUIA DOCENT  FB  6
102714 Procediments Generals en Fisioteràpia 2  GUIA DOCENT  FB  6
102716 Bases Nutricionals y Famacològiques en Fisioteràpia  GUIA DOCENT  FB  6
102742 Pràctiques Clíniques II  GUIA DOCENT  PE  6

 

TERCER CURS

CINQUÈ SEMESTRE
Codi Assignatura  Tipus Crèdit
102717 Cinesiteràpia GUIA DOCENT   OB  6
102718 Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia 1  GUIA DOCENT  OB  12
102721 Legislació, Salut Pública i Administració Sanitària  GUIA DOCENT  OB  6
102743 Pràctiques Clíniques III  GUIA DOCENT  PE  6
SISÈ SEMESTRE
102719 Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia 2  GUIA DOCENT   OB  6
102720 Fisioteràpia en Especialitats Clíniques  GUIA DOCENT   OB  12
102722 Metodologia en Investigació   GUIA DOCENT  OB  6
102744 Pràctiques Clíniques IV   GUIA DOCENT  PE  6

 

QUART CURS

SETÈ SEMESTRE
Codi Assignatura  Tipus Crèdits
102723 Envelliment i Dependència GUIA DOCENT   OP  6
102725 Fonaments en Fisioteràpia Esportiva GUIA DOCENT   OP  6
102727 Teràpies Complementàries GUIA DOCENT   OP  6
102734 Patologies Cròniques i Exercici Físic GUIA DOCENT   OP  6
102745 Pràctiques Clíniques V GUIA DOCENT   PE  6
VUITÈ  SEMESTRE
102724 Tècniques Específiques de Fisioteràpia en Geriatria  GUIA DOCENT  OP  6
102726 Tècniques Específiques de Fisioteràpia Esportiva GUIA DOCENT   OP  6
102746 Pràctiques Clíniques VI GUIA DOCENT   PE  12
102747 Pràctiques Clíniques VII GUIA DOCENT   PE  12
SETÈ I VUITÈ SEMESTRE
102730 Treball Fi de Grau  GUIA DOCENT  TFG  12

 

I