Inici del Contingut

Informació general

El Pràcticum del Grau de Fisioteràpia situa l’alumne en un escenari d’actuació real i no només al final del període d’aprenentatge. És a dir, es formen actuant com ho farien quan siguin professionals. Per això la formació pràctica és molt més important que en altres ensenyaments.

Prèviament al pràcticum, l’alumnat ha realitzat unes simulacions o tallers que actuen com a pràctiques professionalitzadores en les aules d’habilitats.

La modalitat d’organització del pràcticum del Grau de Fisioteràpia és integrada, és a dir, està inclòs en el procés de formació de manera que teoria i pràctica clínica es van intercalant i s’enriqueixen mútuament al llarg dels cursos acadèmics 

La temporalització del Pràcticum presenta una extensió total de 54 ECTS i una unitat temporal de C2, C3, C4, S4, S6, S7 i S8.

La finalitat és que l'alumne adquireixi les habilitats de forma gradual en l'aplicació de les diferents tècniques, per tal d'aconseguir la màxima seguretat abans d'anar als centres assistencials, on hauran d'afrontar les pràctiques clíniques en pacients reals.

Catàleg de les pràctiques clíniques

- Programació d'aules