Inici del Contingut

Matrícula i càrrega docent

La matrícula de qualsevol assignatura del pràcticum s'ha de fer juntament amb les assignatures del curs corresponent

Catàleg de les pràctiques clíniques

  •  CÀRREGA DOCENT DEL PRACTICUM 2019-2020

 

Mòdul 5.-

Pràcticum 54 ECTS

PRACTICUM I

(12 ECTS)

102741

Pràctiques Clíniques 1

6 ects

120742

Pràctiques Clíniques 2

6 ects

PRACTICUM II

(12 ECTS)

102743

Pràctiques Clíniques 3

6 ects

102744

Pràctiques Clíniques 4

6 ects

PRACTICUM III

(30 ECTS)

102745

Pràctiques Clíniques 5

6 ects

102746

Pràctiques Clíniques 6

12 ects

102747

Pràctiques Clíniques 7

12 ects

Calendari de recuperació de les pràctiques clíniques del Grau en Fisioteràpia