Syllabus structure and course guides

 

Qualification: Degree in Physiotherapy
Branch of knowledge: Physiotherapy
Duration: 4 years
ECTS credits: 240
Title of degree awarded: Graduate in Physiotherapy fromde University of Lleida
BOE's publication: 28/09/2013
Centre: Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
              C/ Montserrat Roig, 2
              E25198 Lleida
              Tel. +34 973 70 24 00

               http://www.fif.udl.cat

 

Degree's structure

Subject Credits
Common (FB) 60
Compulsory (OB) 96
Optional (OP) 18
Practicum (PE) 54
Bachelor's Degree Thesis (TFG) 12
              TOTAL 240

SYLLABUS

L'estudiant ha de fer 240 crèdits en un mínim de quatre anys, la qual cosa implica una matriculació anual de 60 ECTS. Cadascun dels mòduls s'organitza en un conjunt de matèries distribuïdes al llarg dels diferents cursos i amb unes competències definides, de les quals deriven uns continguts, activitats formatives i el seu corresponent sistema d'avaluació. A més, l'estudiant haurà de fer unes pràctiques en diferents centres assistencials i preparar i defensar un treball de fi de grau.

Les matèries es divideixen en assignatures, que són les unitats docents de què es matricula l'alumne, que s'imparteixen i s'avaluen.

 

Year 2024-2025

FIRST YEAR
1r SEMESTER
Code Subject Type Credits
102700 HUMAN BODY'S STRUCTURE 1 T 9
102702 HUMAN BODY'S FUNCTION 1 T 6
102704 PSYCHOLOGY AND COMMUNICATIVE SKILLS T 9
102709 FUNDAMENTALS IN PHYSIOTHERAPY 1 B 6
2d SEMESTER
Code Subject Type Credits
102701 HUMAN BODY'S STRUCTURE 2 T 6
102703 HUMAN BODY'S FUNCTION 2 T 6
102705 PHYSICS AND BIOMECHANICS T 6
102710 FUNDAMENTALS IN PHYSIOTHERAPY 2 B 6
102711 EVALUATION IN PHYSIOTHERAPY 1 B 6
SECOND YEAR
1r SEMESTER
Code Subject Type Credits
102706 PHYSIOPATHOLOGY 1 T 6
102712 EVALUATION IN PHYSIOTHERAPY 2 B 6
102713 GENERAL PROCEDURES IN PHYSIOTHERAPY 1 B 6
102715 BASIC DEMONSTRATIONS OF MOTION B 6
2d SEMESTER
Code Subject Type Credits
102707 PHYSIOPATHOLOGY 2 T 6
102708 HEALTH EDUCATION T 6
102714 GENERAL PROCEDURES IN PHYSIOTHERAPY 2 B 6
102716 NUTRITIONAL AND PHARMACOLOGICAL BASIS IN PHYSIOTHERAPY B 6
ANUAL
Code Subject Type Credits
102741 CLINICAL PRACTICES I B 6
102742 CLINICAL PRACTICES II B 6
THIRD YEAR
1r SEMESTER
Code Subject Type Credits
102717 KINESITHEARAPY B 6
102718 SPECIFIC METHODS OF INTERVENTION IN PHYSIOTHERAPY 1 B 12
102721 LEGISLATION, PUBLIC HEALTH AND HEALTH ADMINISTRATION B 6
2d SEMESTER
Code Subject Type Credits
102719 SPECIFIC METHODS OF INTERVENTION IN PHYSIOTHERAPY 2 B 6
102720 PHYSIOTHERAPY IN CLINICAL SPECIALITIES B 12
102722 RESEARCH METHODOLOGY B 6
ANUAL
Code Subject Type Credits
102743 CLINICAL PRACTICES III B 6
102744 CLINICAL PRACTICES IV B 6
FOURTH YEAR
1r SEMESTER
Code Subject Type Credits
102724 SPECIFIC TECHNIQUES IN GERIATRICS PHYSIOTHERAPY O 6
102725 FUNDAMENTALS IN SPORTS PHYSIOTHERAPY O 6
102726 SPECIFIC TECHNIQUES IN SPORTS PHYSIOTHERAPY O 6
102727 COMPLEMENTARY THERAPIES O 6
102728 PATIENT CARE AT THE END OF LIFE O 6
102734 CHRONIC PATHOLOGIES AND PHYSICAL ACTIVITY O 6
102737 NEW TRENDS IN HEALTH CARE: AN INTERNATIONAL VIEW 1 O 6
102747 CLINICAL PRACTICES VII B 12
ANUAL
Code Subject Type Credits
102745 CLINICAL PRACTICES V B 6
102746 CLINICAL PRACTICES VI B 12
102747 CLINICAL PRACTICES VII B 12
UNDEFINED
Code Subject Type Credits
102730 BACHELOR'S THESIS B 12