Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Fisioteràpia

Curs acadèmic

2023/2024

Crèdits ECTS

240 ECTS

Preu crèdit ECTS

Centre que l'imparteix

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Any d'inici

2010

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (85%) / castellà (10% ) / anglès (5%)

Places

25

Coordinació

Lourdes Moure Romero fif.coordgfisio@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Dades de la inserció laboral d'AQU
Dades de la inserció laboral d'AQU
Dades de la inserció laboral d'AQU
Preguntes Freqüents de la FIF
Preguntes Freqüents de la FIF
Preguntes Freqüents de la FIF
Jornada de Portes Obertes
Jornada de Portes Obertes
Jornada de Portes Obertes
Jornada d'Acollida al nou estudiantat
Jornada d'Acollida al nou estudiantat
Jornada d'Acollida al nou estudiantat
 
Amb la incorporació d'aquesta titulació, la Facultat d'Infermeria amplia l'oferta de formació multidisciplinària en Ciències de la Salut. El Grau en Fisioteràpia ha obert un nou capítol en la història de la UdL, és una titulació adaptada a l'espai europeu d'educació superior (EEES), amb la filosofia d'ensenyament que fixa l'atenció en l'estudiant, en les seues capacitats i en l'autonomia per a l'aprenentatge.

Les realitats i necessitats actuals de la nostra societat fan que la disciplina de la fisioteràpia estigui present en la majoria dels projectes d'atenció a les persones.

Aquesta titulació acull activitats formatives que incorporen valors professionals com són la realització de pràcticums clínics, que permeten reflectir la transversalitat de la fisioteràpia amb les diferents especialitats socials i de la salut, així com la necessitat d'una organització i desenvolupament de treball transdisciplinari.