Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Fisioteràpia
Branca de coneixement:Fisioteràpia
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dona dret: Graduat/Graduada en Fisioteràpia per la Universitat de Lleida
Publicació del Pla d'Estudis al BOE:28/09/2013
Centre docent: Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
                            C/ Montserrat Roig, 2
                            E25198 Lleida
                            Tel. +34 973 70 24 43

                           http://www.fif.udl.cat

Estructura del títol

Caràcter de la Matèria Crèdits
Formació Bàsica (FB) 60
Obligatòries (OB) 96
Optatives (OP) 18
Pràctiques externes (PE) 54
Treball Fi de Grau (TFG) 12
              TOTAL 240

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS

L'estudiant ha de fer 240 crèdits en un mínim de quatre anys, la qual cosa implica una matriculació anual de 60 ECTS. Cadascun dels mòduls s'organitza en un conjunt de matèries distribuïdes al llarg dels diferents cursos i amb unes competències definides, de les quals deriven uns continguts, activitats formatives i el seu corresponent sistema d'avaluació. A més, l'estudiant haurà de fer unes pràctiques en diferents centres assistencials i preparar i defensar un treball de fi de grau.

Les matèries es divideixen en assignatures, que són les unitats docents de què es matricula l'alumne, que s'imparteixen i s'avaluen.

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102700 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1 T 9
102702 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1 T 6
102704 PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES T 9
102709 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102701 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2 T 6
102703 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2 T 6
102705 FÍSICA I BIOMECÀNICA T 6
102710 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102711 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
SEGON CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102706 FISIOPATOLOGIA 1 T 6
102712 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102713 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
102715 MANIFESTACIONS BÀSIQUES DE LA MOTRICITAT B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102707 FISIOPATOLOGIA 2 T 6
102708 EDUCACIÓ PER LA SALUT T 6
102714 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102716 BASES NUTRICIONALS I FARMACOLÒGIQUES EN FISIOTERÀPIA B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102741 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I B 6
102742 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 6
TERCER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102717 CINESITERAPIA B 6
102718 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 12
102721 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102719 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102720 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES B 12
102722 METODOLOGIA EN INVESTIGACIÓ B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102743 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 6
102744 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 6
QUART CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102723 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA O 6
102724 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERÀPIA EN GERIATRIA O 6
102725 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA ESPORTIVA O 6
102726 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERÀPIA ESPORTIVA O 6
102727 TERAPIES COMPLEMENTARIES O 6
102734 PATOLOGIES CRÒNIQUES I ACTIVITAT FÍSICA O 6
102737 NEW TRENDS IN HEALTH CARE: AN INTERNATIONAL VIEW 1 O 6
102747 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 12
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102745 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 6
102746 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI B 12
102747 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102730 TREBALL DE FI DE GRAU B 12