ORTIZ PASTOR, OIHANA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Email: oihana.ortiz@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Fisioterapia - UdL 2 BASES NUTRICIONALS I FARMACOLÒGIQUES EN FISIOTERÀPIA
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 BASES NUTRICIONALS I FARMACOLÒGIQUES EN FISIOTERÀPIA