SERRANO GODOY, MARCOS

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: MEDICINA I CIRURGIA
Email: marcos.serrano@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Fisioterapia - UdL 1 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 1 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1
Grau en Fisioterapia - UdL 2 FISIOPATOLOGIA 2
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 FISIOPATOLOGIA 2
Grau en Fisioterapia - UdL 4 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 4 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 4 ENVELLIMENT I DEPENDENCIA
Grau en Medicina - UdL 5 TOXICOLOGIA I MALALT CRÍTIC