PONS CAMPS, PATRICK

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Email: patrick.pons@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Fisioterapia - UdL 1 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 1
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 1 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 1
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 1
Grau en Fisioterapia - UdL 2 BASES NUTRICIONALS I FARMACOLÒGIQUES EN FISIOTERÀPIA
Grau en Fisioterapia - UdL 2 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 1
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 2 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 1
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 2 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 1
Grau en Fisioterapia - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 BASES NUTRICIONALS I FARMACOLÒGIQUES EN FISIOTERÀPIA
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU