BARRANCO REIXACHS, DAVID

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Email: david.barranco@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 1 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 1
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 2 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 1
Grau en Infermeria - UdL 4 TIC I SALUT APLICADES A L'ATENCIÓ A PACIENTS CRÒNICS
Grau en Fisioterapia - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU