ARBONES ARQUE, MARIONA IRELA

Categoria:
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: INEFC
Email: iarbones@inefc.es

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Fisioterapia - UdL 2 MANIFESTACIONS BÀSIQUES DE LA MOTRICITAT
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 2 MANIFESTACIONS BÀSIQUES DE LA MOTRICITAT
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 2 ESPORTS III
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 2 ESPORTS III
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 AMPLIACIÓ D'ESPORTS I
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 TEORIA DE L'ENTRENAMENT II
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 AMPLIACIÓ D'ESPORTS I
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 TEORIA DE L'ENTRENAMENT II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 ESPORTS EMERGENTS
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 ESPORTS EMERGENTS
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 TREBALL DE FI DE GRAU