SOLANI SUBIRADA, JULIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Email: julia.solani@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Fisioterapia - UdL 3 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 3 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 4 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1